اینتل دک
  • با توجه به مقطع سازه ای تیرچه های متعامد و عدم نیاز به حرکت افقی زیاد بتن ، ابعاد بلوک ها به میزان حداکثر ممکن در نظر گرفته شده که این امر به شدت باعث کاهش بتن مصرفی سقف میگردد . ( حداقل 40 درصد کاهش وزن سازه ای سقف نسبت به سیستم های مشابه )
  • ارتفاع بلوک ها با توجه به دهانه و کاربری ساختمان قابل تغییر بوده که این امر از مواردی است که اینتل دک را برای هر دهانه ای مناسب میسازد . ( سیستم اینتل دک محدودیت دهانه نداشته و حتی در پل سازی نیز قابل استفاده است ) 
  • جنس بلوک با توجه به شرایط پروژه و منطقه میتواند از نوع پلی استایرن ، پلی اتیلن ، بتن گازی ، لیکا و پوکه و یا هر متریال مشابه دیگری باشد 
  • تو پر بودن بلوک ها و برش آسان آنها به اجرای سقف منطبق با هر نوع پلان معماری کمک شایانی کرده و هر گونه بتن اضافی در محل برش حذف میگردد . 
  • قرار گیری المان های طراحی شده روی شیارها ، نشیمن آرماتورهای فوقانی به سادگی تامین مینماید 
  • ابعاد پاشنه زیرین بلوک کاملا مطابق با بلوک تحتانی بوده و با قرارگیری در محل تعریف شده ، شکل سازه ای مورد نظر دقیقا ایجاد میگردد .