اینتل دک نشان تجاری برای سقف ما است. اینتل دک در رده سقف های وافل قرار دارد اما نوآوریهایی برای رفع مسایل متداول وافل ها انجام شده است.

وافل ها از 80 سال پیش در صنعت ساختمان در دنیا مورد استفاده قرار داشته اند، اما به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمده است، به تدریج استفاده از آنها کمرنگ تر شده است. دشواریهای خارج کردن قالب ها یکی از مشکلات وافل است که در اینتل دک به صورت کامل برطرف شده است.

در اینتل دک بلوکی از جنس بتن سبک پرلیتی در سقف باقی می ماند که نقش قالب ماندگار را ایفا می کند و مجریان را از کار دشوار بیرون آوردن قالب معاف می کند. هزینه مازاد این قالب ماندگار عملا با اضافه هزینه بیرون آوردن قالب ها بالانس می گردد. مساله دیگر وافل ها ضرورت حتمی برای سقف کاذب است. در اینتل دک بلوک پرلیتی مورد اشاره عملا نیاز به سقف کاذب را مرتفع می سازد و سازنده می تواند فقط در محل هایی که ضرورت های معماری وجود دارد نسبت به استفاده از سقف کاذب اقدام کند. بررسی های ما نشان می دهد، حتی با بیشترین الزامات معماری برای سقف کاذب، به راحتی می توان 50 درصد از سقف کاذب را حذف نمود.

مساله بعدی وافل های کلاسیک نیاز به تمهیدات ویژه ای برای صدابندی کوبه ای است. برای صدابندی کوبه ای در وافل ها می توان از تمهیدات مختلفی مثل استفاده از پشم سنگ یا پلی رول استفاده کرد. این تمهیدات هزینه مازادی به پروژه تحمیل می کند، اما با استفاده از اینتل دک از یک فوم پلی استایرن حداقل 20 سانتی متری در بالای بلوک پرلیتی استفاده می شود که نقش عایق صوتی را فراهم می کند.