شرایط خریداران محصولات

مشتریان محترم در سراسر کشور می توانند با نمایندگی های استان خود یا با دفتر مرکزی اینتل دک تماس گرفته و خدمات مشاوره رایگان را دریافت کنند. در صورت نیاز به انجام طراحی تفصیلی نیز می توانند از خدمات اینتل دک با تعرفه حداقلی استفاده کنند. و در نهایت، هنگام خرید محصولات اینتل دک می توانند، با واحد فروش نمایندگای سراسر کشور یا دفتر مرکزی تعامل داشته باشند.

ما از طرح و برآورد اولیه، طراحی تفصیلی، تولید و ارسال بلوک ها و اجرای سقف در کنار خریداران محترم خواهیم بود.