عاملیت فروش: عامل مجاز فروش، بازاریابی ،ارائه خدمات پس از فروش ، سیستم سقف دال دوطرفه با تیرچه متعامد با نام تجاری” اینتل دک” دراستان تهران است.