اینتل دک

شهر اراک، 11 طبقه، دهانه 10 متر، ضخامت سقف 30 سانتی متر

اینتل دک

 شهر قم ، 5 طبقه ، دهانه 9.8 متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

 شهر اراک ، 6 طبقه ، دهانه 10 متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر طول کنسول 3 متر

 شهر تهران  ، 10 طبقه ، دهانه 10 متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

شهر اراک ، 6 طبقه ، دهانه 11متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

شهر تهران  ، 7 طبقه ، دهانه 7 متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر ، سازه فولادی

 شهر رامسر ، 5 طبقه ، دهانه 15 متری ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

اینتل دک

 شهر تنکابن ، وجود بازشوهای بزرگ بدون محدودیت ، دهانه 11 متری ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

اینتل دک

 عراق، شهر بصره ، با دهانه 10.5 متری ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

شهر اراک ،6 طبقه ، دهانه 11 متر ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

تنکابن

شهر تنکابن. بلوک گذاری تحتانی، متراژ هر سقف ۱۶۰۰ متر مربع

 شهر اراک ،  دهانه 12 متری ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

اینتل دک

 استان همدان ، دهانه ۱۸ متر ، کاربری تجاری در ۵ طبقه ، دو طبقه منفی پارکینگ و دارای دیوار حائل ، وزن میلگرد با احتساب میلگردهای دیوار حائل ۵۳ کیلوگرم بر متر مربع

شهر پاوه، استان کرمانشاه 6 سقف به متراژ 1000 متر مربع معماری پیچیده دهانه 10 متر مصرف ارماتور 52 کیلو

 شهر اراک ، 6 طبقه با دهانه 9 متری ، ضخامت سقف 30 سانتی متر

اینتل دک

شهر آبادان، بزرگترین دهانه ۱۶ در ۱۰ متر، ضخامت سقف 30 سانتیمتر