نمایشگاه بین اللملی صنعت ساختمان

12 مرداد 98

مدیرعامل شرکت intell deck در گفت و گو با «صما»:

به سبک ترین و مقاوم ترین المانهای سقف رسیده ایم.

مدیرعامل شرکت intell deck که در حوزه تکنولوژی پوشش سقف ساختمان فعالیت می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت زمین و آپارتمان تمایل به دهانه‌های بلند به خصوص برای تامین پارکینگ افزایش یافته است.

26 آذر 97

اراك – ایرنا – عضو پارك علم و فناوری استان مركزی گفت: دانش فنی اجرای سقف های وافل مسطح ( اینتل دك) با تایید نوآوری و تازگی در دنیا توسط متخصصان داخلی حاصل شد و كشور در زمینه تامین این تجهیزات به خودكفایی رسید.