پرش لینک ها

اینتل دک در آذربایجان غربی

نمایندگی اینتل دک در آذربایجان غربی
نماینده:

آقای مهندس یادگار امین

تلفن:

5197 3343 044 – 09141466856

آدرس:

ارومیه، خیابان مولوی، خیابان امین الفت 2، پلاک 12