اینتل دک در آذربایجان غربی

آقای مهندس یادگار امین

خیابان مولوی، خیابان امین الفت 2 پلاک 12

044-33435197 و 09141466856