پرش لینک ها

اینتل دک در اصفهان

نمایندگی اینتل دک در اصفهان
نمایندگان:

آقای مهندس سیدین و آقای مهندس خانی

تلفن:

1424 9100 031 – 09135104748

آدرس:

اصفهان، خیابان وحید، چهارراه رودکی، مجتمع عزیزخانی، طبقه 4، واحد 42

نمایندگی اینتل دک در گلپایگان
نماینده:

آقای مهندس ربیعی

تلفن:

4360 5743 031 – 09121374147

آدرس:

گلپایگان، فلکه پارک شهر، مجتمع پارسیان، طبقه 2، واحد 1