اینتل دک در ایلام

آقای مهندس بکر نژاد

خیابان آزادی، نبش آزادی یازده، طبقه دوم فروشگاه آزادی، جنب مجتمع آفتاب

09198334161