پرش لینک ها

اینتل دک درخراسان جنوبی

نمایندگی اینتل دک در خراسان جنوبی
نماینده:

آقای مهندس عبدالهی

تلفن:

2147 3234 056 – 09155640070

آدرس:

بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 43، شرکت ساختمانی تمیم دژ باقران