اینتل دک در خراسان رضوی

آقای مهندس ناظمی

بلوار معلم ، نبش معلم 55 ، پلاک 5 ، طبقه 2

38902344 – 051 و 09155106570 و 09122974878