پرش لینک ها

اینتل دک در خوزستان

نمایندگی اینتل دک در خوزستان
نمایندگان:

آقای مهندس شهامی – خانم مهندس رسولی

تلفن:

09166176782 – 09900650274

آدرس:

اهواز، کیان پارس، بین خیابان سوم و چهارم شرقی، مجتمع امین، طبقه 3، واحد 14

نمایندگی اینتل دک در آبادان
نماینده:

آقای مهندس بو عبادی

تلفن:

6810 5322 061 – 09106450712

آدرس:

آبادان، خیابان امیری، بازار جمهوری، مجتمع ستاره جنوب، طبقه 4

نمایندگی اینتل دک در دزفول
نماینده:

آقای مهندس عالمی

تلفن:

4334 4255 062 – 09120519490

آدرس:

دزفول، خیابان شریعتی، بین خیابان خیام و 45 متری، ساختمان جنت، طبقه 4، واحد 8