اینتل دک در خوزستان

اهواز

آقای مهندس چراغچی

اهواز، کیان پارس بین خیابان سوم و چهارم شرقی ، مجتمع امین ، طبقه 3 واحد 14

33920574- 061 و 09120889294 – 09210921865

آبادان

آقای مهندس بوعبادی

آبادان، خیابان امیری، بازار جمهوری، مجتمع ستاره جنوب، طبقه 4

53226810 – 061 و 09106450712

دزفول

آقای مهندس عالمی

دزفول، خیابان شریعتی ، بین خیابان خیام و 45 متری ، ساختمان جنت ، طبقه 4 واحد 8

42554334 – 062 و 09120519490 – 09166446877