پرش لینک ها

اینتل دک در سلیمانیه عراق

نمایندگی اینتل دک در سلیمانیه عراق
نماینده:

شرکت Tower Land

تلفن:

07731298080 – 07731398080

آدرس:

عراق، سلیمانیه، خیابان 60 متری پایین تر از بیمارستان فاروق، مجتمع تجاری ماکومال، طبقه دوم

نمایندگی اینتل دک در سلیمانیه عراق
نماینده:

آقای مهندس جمال صدیق امین

تلفن:

009647725446556

آدرس:

عراق، سلیمانیه، ماکومال، دفتر نمایندگی اینتل دک