اینتل دک در فارس

آقای مهندس فداکار

بلوار هفت تنان ، نبش کوچه پانزده (جنب پل هوایی ) دفتر فنی و مهندسی سقف و خانه

32286026 – 071 و 09176200650 – 09367115258