اینتل دک در قم

آقای مهندس بالیده

بلوار معلم ، حد فاصل میدان معلم و میدان بسیج ، مجتمع تجاری عمرانیه طبقه اول اداری واحد 104

025-37848014-15 و 09121462162 – 09105856755