اینتل دک در لرستان

آقای مهندس طالبی

بلوار ولی عصر، بالاتر از تقاطع 30 متری پژوهنده ، شرکت فنی مهندسی اشل

33219975 -066 و 09168495549