پرش لینک ها
تشدرلک

اینتل دک در مازندران

نمایندگی اینتل دک در مازندران شرق
نماینده:

آقای مهندس مسعودنژاد

تلفن:

09113219500 – 09119202724 – 09113211950

آدرس:

آمل، سبزه میدان، پاساژ فرزانه، طبقه 3، واحد 609، دفتر عمران پایدار

نمایندگی اینتل دک در مازندران غرب
نماینده:

آقای مهندس ناظمی

تلفن:

1917 5427 011 – 09122974878

آدرس:

تنکابن خیابان جمهوری حدفاصل میدان وادی و ساحل طلایی .ساختمان ساحل طلایی طبقه اول واحد ۲