اینتل دک در مازندران

غرب مازندران

آقایان مهندس ناظمی و مهندس خدابخش

تنکابن، بلوار ساحل طلایی (رزاقی)، ساختمان ساحل طلایی، طبقه اول، واحد 1

55231265 – 011 و 09112977545 – 09121382608 و 09122974878

شرق مازندران

آقای دکتر مسعودنژاد

آمل خیابان امام خمینی(ره)، آفتاب ۱۷، پلاک ۱. طبقه دوم . واحد ۴

09113219500