پرش لینک ها

اینتل دک در هرمزگان

نمایندگی اینتل دک در هرمزگان
نمایندگان:

آقای مهندس صباغان و آقای مهندس مهدیان

تلفن:

09173613927 – 09177635525 – 09121755221

آدرس:

بندرعباس، گلشهر شمالی، بیمارستان کودکان سی دستگاه بانک صادرات، کوچه ستایش، پلاک 27