پرش لینک ها

اینتل دک در کردستان

نمایندگی اینتل دک در کردستان
نماینده:

 آقای مهندس جهانگیری

تلفن:

1306 3821 083 – 09186906906 – 09183596906

آدرس:

سنندج، سه راهی 22 بهمن، خیابان جهاد دانشگاهی، کوی دانشگاه، مقابل دانشگاه پیام نور، پلاک 17