اینتل دک در کرمان

آقای مهندس خالویی نژاد

سیرجان، خیابان ایت الله سعیدی، مجتمع مهر، طبقه دوم

09134451387