اینتل دک در گلستان

آقای مهندس تعقلی

گنبد کاووس، خیابان خیام جنوبی ، تقاطع 17 شهریور ، دفتر فنی شریف

017-33346922 و 09111808480 – 09113724480