پرش لینک ها
لق قآ هللک

اینتل دک در گلستان

نمایندگی اینتل دک در گلستان
نماینده:

آقای مهندس تعقلی

تلفن:

6922 3334 017 – 09111808480 – 09113724480

آدرس:

گنبد کاووس، خیابان خیام جنوبی، تقاطع 17 شهریور، دفتر فنی شریف

نمایندگی اینتل دک در شهر گرگان
نمایندگان:

آقای مهندس سیدین و آقای مهندس کفاش

تلفن:

09111753920 – 09135104748

آدرس:

گرگان، خیابان ولیعصر، جنب عدالت 39، مجتمع کوشا، طبقه 5، واحد 15