اینتل دک در یزد

آقای مهندس زارع

یزد، صفائیه، شهرک دانشگاه، میدان طوبی، کوچه ۲ طوبی شرقی

38214872 -035 و 09383418328