پرش لینک ها

اینتل مدیا
رسانه تصویری اینتل دک

اینتل مدیا، رسانه تصویری شرکت اینتل دک است که تمامی فیلم ها و ویدیوهای منتشر شده توسط گروه تحقیق و توسعه اینتل دک در بستر فضای ابری نامحدود با بهترین کیفیت و راحت ترین دسترسی به کاربران گرامی ارائه شده است.

معرفی اینتل دک
[presto_player id=14981]
اجزای سقف اینتل دک
[presto_player id=14972]
[presto_player id=14965]
[presto_player id=14970]
[presto_player id=15010]
[presto_player id=15008]
نظرات کارفرمایان اینتل دک
[presto_player id=15026]
[presto_player id=14980]
[presto_player id=14995]
[presto_player id=15705]
نمایشگاه و سمینار
[presto_player id=15132]
[presto_player id=15133]
[presto_player id=15131]
[presto_player id=14984]
پروژه های اینتل دک
[presto_player id=14978]
[presto_player id=14979]
[presto_player id=14977]
[presto_player id=14969]
[presto_player id=14971]
[presto_player id=14966]
[presto_player id=14982]
[presto_player id=14987]
[presto_player id=14990]
[presto_player id=14989]
[presto_player id=14975]
[presto_player id=14992]
[presto_player id=15006]
[presto_player id=15005]
[presto_player id=15002]
[presto_player id=15003]
[presto_player id=15004]
[presto_player id=15009]
[presto_player id=15007]
[presto_player id=14993]
[presto_player id=14991]
[presto_player id=14994]
[presto_player id=14996]
[presto_player id=14997]
[presto_player id=14998]
[presto_player id=14999]
[presto_player id=15000]