پرش لینک ها

نظرات کارفرمایان

هدف مجموعه اینتل دک جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان گرامی است رضایت مشتری یعنی باوری که مشتری به قابل اعتماد بودن ما دارد، بنابراین ما تلاش میکنیم تا چیزی که در قبال آن مسئولیت داریم را با ارزشی که دارد حفظ کنیم.

آقای مهندس کرمانی

کارفرما و مدیر پروژه پروژه ارس باران

این پروژه در 8 سقف ( 2 طبقه منفی – 1 طبقه پیلوت – 5 طبقه مسکونی ) طراحی شده و در حال اجراست. در این پروژه سقف سازه از تیرچه بلوک به اینتل دک تغییر کرده و به همین دلیل پارکینگ های بیشتری تامین شده است. 

[presto_player id=15026]

آقای مهندس احمدی

مدیر پروژه پروژه اندرزگو

در این پروژه کارفرما به دلیل مزیت های سقف اینتل دک از جمله سهولت اجرا، عدم نیاز به اجرای سقف کاذب، صدابندی سقف اینتل دک و حذف ستون های میانی سقف سازه خود را از وافل به اینتل دک تغییر داده است

[presto_player id=15705]

آقای مهندس حاجی حسنی

کارفرمای پروژه سعادت آباد

در این پروژه کارفرما به صدابندی سقف اینتل دک و عدم انتقال صدا بین طبقات، سقف سازه خود را از وافل به اینتل دک تغییر داده است. همینطور کافرما در این پروژه از مزیت افزایش ارتفاع طبقات به واسطه استفاده از سقف اینتل دک استفاده کرده است

[presto_player id=14980]

آقای امینی پور - آقای مهندس علی خانی

کارفرمای پروژه کوروش (کرج) – مدیر پروژه بارکد (کرج)

در این پروژه کارفرمایان گرامی به دلیل نیاز به تامین دهانه های بلند و حذف ستون های میانی، افزایش ارتفاع طبقات و حذف آویزهای میانی و کاهش مصرف میلگرد و بتن سقف اینتل دک را انتخاب کرده اند. 

در این پروژه دهانه 16 متری به وسیله سقف اینتل دک تامین شده است

[presto_player id=14995]