پروژه اسپیناس اندیشه

دهانه: 12 متر
موقعیت: تهران، اندیشه
متراژ: 4000 مترمربع
تعداد طبقات: 7 سقف