پروژه جردن

دهانه: 10 متر
موقعیت: تهران، جردن
متراژ: 2300 مترمربع
تعداد طبقات: 6 سقف