پروژه طالقانی

دهانه: 12 متر
موقعیت: اراک، خیابان طالقانی
متراژ: 8236 مترمربع
تعداد طبقات: 14 سقف