پروژه مسکن ملی تهرانسر

دهانه: 10 متر
موقعیت: تهران، تهرانسر
متراژ: 54000 مترمربع
تعداد طبقات: 24 سقف