پروژه چمران

دهانه: 16 متر
موقعیت: کرج، بلوار چمران
متراژ: 14000 مترمربع
تعداد طبقات: 15 سقف