پروژه تعاونی مسکن قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا

دهانه: 6 متر
موقعیت: تهران، پردیس فاز 11
متراژ: 16800 مترمربع
تعداد طبقات: 17 سقف