درباره ما

درباره شرکت


شرکت طرح و ساخت پایدار بن کیانمهر از سال 94 و بر پایه یک تکنولوژی مدرن در اجرای دال مشبک با نام تجاری اینتل دک تاسیس شده است. شبکه نمایندگی اینتل دک در سراسر کشور آماده ارایه خدمات طراحی، تامین کالا و اجرای اسکلت بتنی بر پایه فناوری اینتل دک است.

ما راهکاری مدرن برای اجرای ساختمانهای بتنی ارایه می کنیم که دست یابی به دال با دهانه های مختلف و فرمهای متنوع معماری را میسر می کند. راهکار ما همخوان با واقعیت های اجرایی کارگاهها و نیروی انسانی در دسترس کشور است.

مدیر عامل شرکت

بخش هایی از مصاحبه فصل نامه تخصصی سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با آقای مهندس علی آبادی، مدیر عامل شرکت اینتل دک

معرفی کوتاه شرکت اینتل دک

آیا نیاز به مشاوره آنلاین دارید؟