اینتل دک
  • 14 مرداد 1400
  • amirabbas
  • 0

در گذشته با سیستم های مشابه دیگری نظیر تیرچه بلوک در پروژه ها استفاده می کردم. اما پس از آشنایی با سقف اینتل دک و مزایای آن در پروژه شهرک فرهنگیان از سقف اینتل دک استفاده کردم. استفاده از سقف اینتل دک در این پروژه سبب شد که ستون های میانی را حذف کنم و پارکینگ های مربوط به تمامی واحد ها را به راحتی تامین کنم.