اینتل دک
  • 13 اردیبهشت 1400
  • amirabbas
  • 0

سقف اینتل دک دارای امکاناتی بود که مورد توجه ما قرار گرفت، در سقف اینتل دک هیچ گونه آویز میانی در سقف نداریم و این سقف دهانه ها بلند را برای ما تامین کرد که در پروژه اقدام ملی تولید مسکن تهرانسر توانستیم با سقف اینتل دک دهانه 11.5 متری را اجرا کنیم. سرعت عملیات اجرایی این سقف بسیار مطلوب بود و باعث شد از این سیستم در پروژه استفاده کنیم. سرعت و مشخصات سیستم سقف اینتل دک برای ما رضایت بخش بود.