اینتل دک

اینتل دک در اصفهان

نمایندگی اصفهان

نمایندگی اینتل دک در اصفهان

نمایندگان: آقای مهندس سیدین و آقای مهندس خانی

آدرس: اصفهان، خیابان وحید، چهارراه رودکی، مجتمع عزیزخانی، طبقه 4، واحد 42

تلفن: 1424 9100 031 – 09135104748

پیج اینستاگرام اینتل دک در اصفهان

نمایندگی گلپایگان

نمایندگی اینتل دک در گلپایگان

نماینده: آقای مهندس ربیعی

آدرس: گلپایگان، فلکه پارک شهر، مجتمع پارسیان، طبقه 2، واحد 1

تلفن: 4360 5743 031 – 09121374147

پیج اینستاگرام اینتل دک در گلپایگان