10
دی

فراگیری استفاده از دال اینتل دک به جای تیرچه بلوک در صنعت ساختمان

ماهیت متعامد تیرچه ها در اینتل دک سبب می گردد تا اینتل دک در رده دالهای دوطرفه تقسیم بندی گردد. اینتل دک، راهکاری بومی برای اجرای سیستم های سازه...

ادامه مطلب