پرش لینک ها

همراه گرانقدر اینتل دک

احتراما از شما دعوت میشود

جهت بازدید از غرفه اینتل دک

در بیست و سومین نمایشگاه

بین المللی صنعت ساختمان

حضور به هم رسانید

12 الی 15 مرداد 1402 – ساعت 9 الی 15

سالن 40A غرفه 4018

محل دائمی نمایشگاه های تهران

[mapplic id="16236" h="auto"]
[FormAfzar secretCode="A2uya6GBOd" formid="4"]