پرش لینک ها

همراه گرانقدر اینتل دک

احتراما از شما دعوت میشود

جهت بازدید از غرفه اینتل دک

در بیست و سومین نمایشگاه

بین المللی صنعت ساختمان

حضور به هم رسانید

12 الی 15 مرداد 1402 – ساعت 9 الی 15

سالن 40A غرفه 4018

محل دائمی نمایشگاه های تهران