پرش لینک ها

پروژه تجاری کاشان

متراژ: 12000 متر مربع در 5 طبقه

آدرس: کاشان

متراژ

متراژ

12000 متر مربع

حداکثر طول دهانه

حداکثر طول دهانه

8 متر

ضخامت سقف

ضخامت سقف

30 سانتی متر