پرش لینک ها

پروژه مسکن ملی تهرانسر

پروژه مسکن ملی تهرانسر با مساحت 56 هزار متر مربع با کاربری تجاری مسکونی در 12 طبقه در حال احداث است. مساحت هر سقف 1200 متر مربع و برای سیستم سقف از دال اینتل دک استفاده شده است. پروژه مسکن ملی تهرانسر با 300 واحد مسکونی و 7000 متر مربع فضای تجاری به سفارش اداره راه و شهرسازی و سرمایه گذاری شرکت بنا برج ظفر و همکاری شرکت اینتل دک در حال ساخت است. برای سیستم باربر جانبی در این پروژه دیوار برشی در نظر گرفته شده و ضخامت سقف 35 سانتی متر برای دهانه 11 متر استفاده شده است.

متراژ

متراژ

56000 متر مربع

حداکثر طول دهانه

حداکثر طول دهانه

11 متر

ضخامت سقف

ضخامت سقف

35 سانتی متر

[presto_player id=14969]
[presto_player id=15202]
[presto_player id=15203]
[presto_player id=15201]
[presto_player id=15200]