پرش لینک ها

پروژه کوهسار پردیس

پروژه کوهسار در فاز 11 شهر جدید پردیس درحال اجراست. شهر جدید پردیس نقطه ثقل بسیاری از فعالیت های ساختمانی استان تهران است. فاز 11 شهر جدید پردیس هم شامل این فعالیت های ساختمانی گسترده شده است. تا پیش از سال جاری شرکت ترکیه ای کوزو سهم 100 درصدی ساخت این ساختمان ها را به روش قالب تونلی بر عهده داشت و در سال 1400 شرکت اینتل دک به این فاز ورود کرده و ساخت این ساختمان ها با روش اینتل دک بر عهده گرفته است. 

متراژ پروژه کوهسار پردیس و تعداد بلوک های آن چه مقداری است؟

در مرحله اول تعداد 10 بلوک با متراژ 180 هزار متر مربع به روش اینتل دک اجرا خواهد شد و در مرحله بعد تعداد این بلوک ها تا مقدار 33 بلوک افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از مزایای اصلی سقف اینتل دک در پروژه های کلان، کاهش هزینه های اقتصادی است که در کنار سرعت بالای اجرا باعث کاهش مصرف مقدار بتن و میلگرد مصرفی در پروژه ها می شود. بلوک D در این پروژه دارای متراژ 20000 متر مربع در 17 سقف است که به روش اینتل دک در حال اجراست. مساحت هر سقف 1300 متر مربع بوده و اکیپ های اجرایی این پروژه هر سقف با مساحت عنوان شده را در مدت زمان 25 روز اجرا می کنند.

متراژ

متراژ

180000 متر مربع

تعداد بلوک‌ها

تعداد بلوک‌ها

33 بلوک

تعداد طبقات

تعداد طبقات

17 طبقه در هر بلوک

[presto_player id=14978]
[presto_player id=14979]
[presto_player id=14989]
[presto_player id=15226]
[presto_player id=15227]