اینتل دک

پروژه مسکن ملی تهرانسر

پروژه مسکن ملی تهرانسر با مساحت 56 هزار متر مربع با کاربری تجاری مسکونی در 12 طبقه در حال احداث است. مساحت هر سقف 1200 متر مربع و برای سیستم سقف از دال اینتل دک استفاده شده است. پروژه مسکن ملی تهرانسر با 300 واحد مسکونی و 7000 متر مربع فضای تجاری به سفارش اداره راه و شهرسازی و سرمایه گذاری شرکت بنا برج ظفر و همکاری شرکت اینتل دک در حال ساخت است. برای سیستم باربر جانبی در این پروژه دیوار برشی در نظر گرفته شده و ضخامت سقف 35 سانتی متر برای دهانه 11 متر استفاده شده است.

image
56000
متر مربع
متراژ کل پروژه
image
11 متر
-----
حداکثر طول دهانه
image
35
سانتی متر
ضخامت سقف

اطلاعات پروژه

سیستم سقف

اینتل دک

مشتری

اداره راه و شهرسازی

سرمایه گذار

شرکت بنا برج ظفر

متراژ

56000 متر مربع

مکان

تهران، تهرانسر، بلوار شهرک