عنوان پروژه: ساختمان مسکونی

توضیحات:

با استفاده از سقف اینتل دک، امکان طراحی و اجرای کنسول های بلند وجود دارد. همانطور که ملاحظه می کنید در این سازه، کنسول به طول 4 متر با استفاده از تکنولوژی اینتل دک اجرا شده است.