پروژه ممسکونی اراک

آدرس پروژه: اراک

زیربنا: 1200 متر مربع در 7 طبقه

سیستم باربر جانبی: سیستم قاب خمشی پیرامونی

توضیحات: حذف یک ستون جهت تامین پارکینگ – دهانه 10 متری – ضخامت سقف 30 سانتی متر

 

برای مشاهده ویدیوی پروژه بر روی عکس کلیک کنید