اینتل دک

نمایندگی های اینتل دک

نام و نام خانوادگی(ضروری)
آدرس

سوابق تحصیلی

آخرین مدارک تحصیلی
دانشگاه
مدرک تحصیلی
رشته
گرایش
سال ورود
سال پایان
 

سوابق حرفه ای شخصی

سوابق حرفه ای

گرایش تخصصی

گرایش تخصصی

مشخصات دفتر

آدرس دفتر

تعداد و لیست همکاران دفتر و نوع فعالیت آنها

مشخصات همکاران
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پروانه نظام مهندسی
سابقه کاری
نوع فعالیت
 

سوابق کاری طی دو سال گذشته

مشخصات پروژه
نام پروژه
متراژ
مدت زمان اجرا
ملاحظات
 

سابقه اخذ نمایندگی

آیا سابقه اخذ نمایندگی دارید؟

توضیحات و پیوست

انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 20 MB.