21
دی

آموزش طراحی سقف وافل اینتل دک

نوشته حاضر سعی بر آن دارد حداقل های موردنیاز در مدل سازی، تحلیل و طراحی سقف وافل اینتل دک را در اختیار مهندسین محاسب و کاربران خود قرار دهد....

ادامه مطلب