24
جولای

مصاحبه با سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

سوال: آقای مهندس علی آبادی، آیا اینتل دک می تواند جایگزینی بر تکنولوژی های وارداتی سقف های مجوف باشد که در یک دهه اخیر به شدت گسترش یافته اند؟

پاسخ: سوال بسیار مهمی است. در برهه ای از زمان، تقاضای پوشاندن دهانه های بزرگ در کشور به شدت افزایش یافته است. اینگونه بود که تکنولوژی سقف های مجوف (Hollow Core Slabs) با نشان های تجاری کوبیاکس و یوبوت از اروپا وارد کشور شد. اما دو اشکال بر این فناوری ها وارد بود. از یک سو تکنولوژی به صورت کامل وارد نشد. برای نمونه، استفاده از بتن های با عملکرد بالا لازمه این تکنولوژی ها است. در حالی که در کشور ما بتن ها فاصله زیادی با کیفیت مطلوب داشته اند. اشکال دوم، باز هم به نیروی انسانی باز می گردد. نیروی انسانی کم کیفیتی که آموزش چندانی ندیده است، باعث گردید که تجربه خوبی در این زمینه شکل نگیرد. تقلید ناآگاهانه از فناوری های غربی صدمات زیادی به پیکره جامعه مهندسی کشور وارد نموده است. افول این تکنولوژی ها در کشور به سرعت در حال رقم خوردن است. اینتل دک یک تکنولوژی بومی است، تمام مزیت های سقف های مدنظر را دارد، اما کاملا با واقعیت کشور همخوان است. در شرکت، سازه های با دهانه تا 17 متر نیز توسط این تکنولوژی اجرا شده است.