24
جولای

مدیرعامل اینتل دک

سوال: آقای مهندس علی آبادی، چه دغدغه هایی در شما باعث شد تا به سمت توسعه این فناوری حرکت کنید؟

پاسخ: واقعیت این است که مشکلات اجرایی و عدم وجود نیروی ماهر کافی در اجرای سازه های بتنی مهمترین دغدغه بنده بوده و اینتل دک در پاسخ به این دغدغه خلق شده است. تجربه زلزله های گذشته کشور نشان می دهد، عمده خسارات پیش از آن که ناشی از ضعف طراحی باشد، متاثر از اجرای بی کیفیت است. کیفیت پایین مصالح و نیروی کار با مهارت ناکافی دلیل اجرای ضعیف است. مهمترین رکن مقاومت سازه در برابر زلزله آرماتوربندی است. واضح است که وقتی آرماتوربند نیروی بی تجربه و گهگاه بی تعهد باشد، نمی توان انتظار معجزه از سازه به هنگام زلزله داشت. مهمترین ویژگی اینتل دک سهولت اجرای یک سقف دال توسط یک گروه آرماتوربند ساده است. در اینتل دک جزئیات به صورت دقیق و متناسب با اجرا از یک سو و رعایت تمام نکات آیین نامه ای دیده شده است. کارگر بدون آنکه نیاز به مهارت داشته باشد، به راحتی سقف را اجرا می کند و عملا ناگزیر است نکات کلیدی آرماتوربندی سقف مثل رعایت کاور استاندارد، عدم چسبیدن میلگرد به کف قالب و… را رعایت کند.